نمونه سوالات امتحانی تشریحی ساختمان 2 و کارگاه به صورت فایل word کاملا قابل ویرایش

نمونه سوالات امتحانی تشریحی ساختمان 2 و کارگاه به صورت فایل word کاملا قابل ویرایش

نمونه سوالات امتحانی تشریحی ساختمان 2 و کارگاه  به صورت فایل word کاملا قابل ویرایش

در این پروژه نمونه سولات امتحانی تشریحی ساختمان 2 و کارگاه به صورت فایل word کاملا قابل ویرایش طبق موارد زیر رایه شده است:

1-  بهبود خاک

2-  سازه های نگهبان

3-  پیاده کردن نقشه

4-  اتصال دو پروفیل

5-  پی و ها

6-  اجرای ستون

7-  خاموت

8-  پوشش میل گردها

9-  مقطع ستون

10-  میل گرد انتظار

11-  سقف مسطح

12-  سقف وافل

13-  دال قارچی

14-  عایق های جدید

15-  ترسیم جزییات

 


خرید آنلاین